Image
Top
Menu

Sportief Parklandschap langs de A6

Het sportieve parklandschap langs de A6

Almere kent een voortuin langs de A6. Ter hoogte van het Olympiakwartier ligt tussen de aankomende wijk en de snelweg een zone van gemiddeld 150m breed. In deze zone wordt nu nog vrij weinig gedaan, maar leent zich uitstekend als sportief parklandschap.

In diverse cocreatie sessies heeft Buiten5 in samenwerking met de Gemeente Almere een visie opgesteld voor hoe het gebied ontwikkeld kan gaan worden. Er spelen diverse randvoorwaarden mee zoals Hoogspanningsmasten, gevolgen van naastliggende snelweg, geplande waterstructuren. Vanuit alle sessies is duidelijk naar voren gekomen dat het gebied geen parkeerplaats moet worden als voordeur van de stad, terwijl er wel een duidelijke parkeervraag is. De voortuin moet een bijzonder sportief en landschappelijk karakter krijgen. Er kan heel goed een iconisch gebouw komen, maar duidelijk in relatie met het sportieve landschap.

Resultaat uit de cocreatiesessies

Één van de structuurdragers is een tijdelijke parkeervoorziening in een parksetting. Omdat het parkeren maar een aantal dagen per jaar substantieel van toepassing is, hebben we gekozen voor een combinatie tussen de functies parkeren, parklandschap en sporten. Het sport lint kan gebruikt worden als tijdelijke parkeerplaats en dit lint is ook deels hiervoor afsluitbaar. Het open parklandschap kan ook gebruikt worden als parkeerplaats in de vorm van een parklint. Wanneer er geen evenement is dan is het een open parklint.

Structuur van sport en parklinten door het gebied

 

 

De linten creëren met de functies een open sportief parklandschap

Tijdens deze sessies hebben we visuele aantekeningen gemaakt om te gebruiken bij de planvorming. Deze visuele aantekeningen helpen met de gedachtevorming zonder hier een definitieve locatie of vorm aan te geven.

Een sportvereniging zonder hekken, vaste locatie in een toegankelijk park

UA-44802968-1