Image
Top
Menu

‘Roermond i/d steigers’ 2013 № 3

winnende inzending locatie Stationstunnel

Het Stadslab Roermond schreef de prijsvraag ‘Roermond in de steigers’ uit om een viertal plekken onder de aandacht te brengen van de ontwerpers. De locatie van de oude spoortunnel heeft een moeilijke reputatie. De tunnel is dé verbinding tussen het centrum en stadsdeel oost, maar de tunnel is een lange en donkere sluis waardoor het geen fijne route is. De toegangswegen naar de tunnel vormen ook geen visitekaartje voor de stad.

Taken Landschapsarchitectuur & Buiten5 stelden dat door de verkeersstromen te scheiden er meerdere opties bij elkaar komen waardoor de veiligheid vergroot wordt, de toegangen een sterkere uitstraling krijgen én waardoor de passage een sterker onderdeel uit gaat maken van de stad.

Scheiden verkeersstromen
Het scheiden van het langzaam verkeer van het autoverkeer maakt de situatie helder en veiliger. Langzaam verkeer gaat aan centrum zijde snel omhoog waardoor de fietsenstalling van het station direct bereikbaar wordt. De nieuwe brug brengt langzaam verkeer op veilige en overzichtelijke wijze naar de andere zijde

Stadsbalkon aan centrumzijde
De anonieme route transformeert door een nieuwe tunnelmond te plaatsen waar het langzaam verkeer gebruik van maakt. De entree krijgt een nieuwe gevel met op het dak een verblijfsplek aan de mond van de fietsenstalling.

Vervlechting in de stad
De nieuwe brug verbindt de fietsenstalling, het station, en een mogelijke groenzone met het centrum en het oostelijk deel van de stad

opdrachtgever: Stadslab Roermond werkgever: Taken Landschapsarchitectuur & Ecologie (2012 – 2013), vanaf 2013 ism Buiten5 locatie: Oranjelaan te Roermond oppervlakte: 200 m looptijd: 2012 -heden uitvoering: n.t.b. programma: niet gespecificeerd

UA-44802968-1