Image
Top
Menu

Experience island

Bezoek aan het recreatiepark wordt een dynamische beleving van Strand, festiviteiten en golvende tuinen met verrassingen

Onder de rook van de Drunense Duinen wordt aan ’t Blauwe Meer door Buiten5 en Geonius in samenwerking met het architectenbureau MVSA een ‘Experience island’ ontwikkeld. Het architectenbureau ontwierp het evenementengebouw met een luxe uitstraling.

Dagrecreatie én evenementen locatie
De stranden maken onderdeel uit van twee recreatieplassen. De strandzijde en paviljoenlocatie aan de westerse plas krijgt een herinrichting om aan te kunnen sluiten bij de ambitie om een echte experience te maken. Het terrein wordt toegankelijker gemaakt voor meerdere functies, recreatievormen worden uitgebreid en de toegankelijkheid wordt vergroot.

Dynamiek in de inrichting
Voor de entree ligt een groot multifunctioneel ontvangsterrein wat ingericht wordt als parkeerplaats maar ook bruikbaar is als divers evenemententerrein. De parkeerfunctie is ondergeschikt aan de ruimte en wordt subtiel vormgegeven. De dynamiek van het water vormt de inspiratie voor golvende patronen in verhardingen en beplantingen.
De promenade is een golvende route van de parkeervoorzieningen in het bos naar het paviljoen. Via de promenade worden bezoekers (dagrecreanten en bezoekers paviljoen) naar de entree’s geleid van de stranden en het paviljoen.

Boardwalk langs het strand.
De stranden worden met elkaar verbonden door de boardwalk; een houten looproute langs het zand. De boardwalk slingerd over de stranden en biedt gelegenheid om jezelf af te spoelen, even lekker zitten óf een duik te nemen vanaf de boardwalk toren.

Strandtuinen voor een beschutte stranddag
De stranden kennen een tweedeling, het linkerstrand wordt meer gebruikt door jongeren en het rechterstrand meer door gezinnen. de voorzieningen worden hierop aangepast. Bij het ‘gezinsstrand’ worden speelplekken aan de boardwalk gekoppeld en omarmd door tuinen. De tuinen vormen een visuele grens tussen het parkeerterrein en het strand. Het graskarakter van de tuinen slingert eromheen en geeft de nodige beschutting.

 

opdrachtgever: Experience island  partners Geonius bv  locatie: Loon op Zand oppervlakte 2,5 ha. looptijd: 2014 – heden. programma 7.500 m² dagrecreatie , 17.500 m² parkeren, 6.000 m² evenementenplein 

UA-44802968-1