Image
Top
Menu

Voedselbos en gemeenschappelijke tuinen Erf van Burg

Enthousiaste bewoners gebruiken basisplan om de Tuinen van het Erf van Burg zelf te realiseren

Gemeenschappelijke tuinen en voedselbos in het Erf van Burg, Texel.

in 2019 is het ontwerp van de openbare ruimte van het Erf van Burg afgerond. Naar aanleiding van de openbare ruimte is een visie opgesteld op de overige buitenruimte van het buurtje; de drie gemeenschappelijke tuinen rond de woningen en het gemeenschappelijke voedselbos waar de bewoners samen voor verantwoordelijk zijn.

Buiten5 heeft samen met Eveline Stilma van Innoplant in een weekend sessie de visie op de verdere ontwikkeling samen met de bewoners vorm gegeven. Eveline heeft de bewoners kennis laten maken met het voedselbos, hoe werkt dit en hoe ontwerpen we dit. Samen met de bewoners is vervolgens een visie opgesteld over hoe deze gemeenschappelijke tuinen (incl. het voedselbos) eruit zouden moeten zien.

Buiten5 is gevraagd om samen met de verkozen tuincommissie een stap verder te gaan in de planvorming. De visie is verder ontworpen tot een basisontwerp van alle tuinen. Met dit basis ontwerp kunnen de bewoners de komende jaren aan de slag om de eigen tuinen vorm te gaan geven.

Belangrijke onderdelen voor het basisontwerp:

  • Beplantingslijst waar de bewoners uit kunnen kiezen
  • Waar komen de lagen van het voedselbos
  • Waar en hoe wordt water opgevangen
  • Welke objecten komen er en waar kunnen deze geplaatst worden
  • Wat is de de startfase

In mei 2023 zijn de eerste woningen opgeleverd en wordt de eerste fase van de buitenruimte, grond werkzaamheden, inzaaien en de eerste fase van de windsingel uitgevoerd. In de komende jaren zal de tuincommissie aan de hand van het basisontwerp stap voor stap de tuinen realiseren.

Visie afbeelding van de buitenruimte

Visie op de buitenruimten van het Erf van Burg

Basisplan als leidraad voor de uitvoering

De Basiskaart vormt het vertrekpunt voor de eigen realisatie van de tuinen

 

 

 

 

UA-44802968-1