Image
Top
Menu

Tijdelijk boombakkenpark

Tijdelijk park met bier, (lichtgevende )boombakken, licht- en waterkunst

Tijdelijk invulling van een braakliggend terrein (toekomstig Greennest hotel) naast de IKEA Amsterdam (2017)

Stichting Innovatie Glastuinbouw (SIGN) en Stichting Innovatie Recreatie en Ruimte (STIRR) werken samen met de Gemeente Amsterdam aan een tijdelijke invulling van het terrein aan de Hullenbergweg in Amsterdam Zuid-Oost. Op termijn zijn er plannen voor een Greennest Experience Hotel, een gestapeld parkhotel waar bezoekers alles in bloemen en planten kunnen ervaren.

Buiten5 is gevraagd om de verschillende initiatieven als een mobiel voedselbos(o.a. Innoplant), Brouwerij Kleiburg, lichtgevende bomen (SPOT ON) en groene Kunst van Teresa van Dongen

Buiten5 heeft alle initiatieven samengebracht in een centrisch plan waarin groene mobiele boombakken in radialen om het terras van de brouwerij geplaatst zijn. Door verschillende onderlinge afstanden van de boombakken ontstaat er een beschutte ruimte in het midden tussen al de grote gebouwen.

De tijdelijke functie wordt opgeheven wanneer het Greennest Experience Hotel  gerealiseerd gaat worden.

Impressie van het tijdelijke park

 

 

 

 

Het centrale terras van de Brouwerij

radiale posities van de boombakken

 

Plantekening met de in radiaal geplaatste boombakken

UA-44802968-1