Image
Top
Menu

De Nieuwe Belevenis

Een Natuurbelevenis op het Landgoed 's Kooningsjaght in Arnhem

Een Binnen- én BuitenBelevenis die je bij blijft
In 2006 organiseerde de toenmalige Stichting AGO in het kader van haar 75-jarig bestaan samen met Kunstenaars & Co voor het eerst “De Belevenis”. Het waren ontspanningsgerichte activiteiten voor mensen met een beperking, waar met behulp van zintuiglijke prikkels, een eigen belevingswereld werd geboden. De Belevenis was een reizende manifestatie door heel Nederland. Het was een plek waar iedereen binnen zijn/haar mogelijkheden kon ervaren, ontdekken en beleven en daardoor  een fantastische dag had.

De Nieuwe Belevenis krijgt een vaste locatie. Op het landgoed ’s Koonings Jaght wordt een Nieuwe Belevenis ontwikkeld waarin alle kwaliteiten van de reizende belevenis behouden blijven. Het is en blijft een ervaring voor iedereen. Niet alleen dementerenden, gehandicapten en ernstig zieke kinderen zijn welkom, maar juist ook hun begeleiders, verzorgers en familieleden.

Wat zou het mooi zijn, als je bij een bezoek aan de Belevenis, naast een bijzondere BinnenBelevenis, ook kan genieten van een BuitenBelevenis? Het landgoed in Arnhem biedt een mooie diversiteit aan bijzondere en inspirerende plekken in de bosrijke natuur. De natuur vormt zelf dé inspiratiebron voor de ontwikkeling van het Belevenispark.

Samenwerking in belevenissen
Buiten5, Taken Landschapsarchitectuur & Ecologie (Utrecht, Schinnen) en Tinker imagineers (Utrecht) hebben samen de met de Stichting een intensief workshoptraject opgezet waarin samen met de doelgroepen gekeken is naar de wensen en kansen van een nieuwe permanente Belevenis. Het Resultaat van deze fase is planschets van het Belevenispark de Nieuwe Belevenis. De resultaten zijn gepresenteerd in het bidbook van de Nieuwe belevenis.

Hoorkant de Nieuwe Belevenis

Het Bidbook van de nieuwe belevenis

de keuzewaaier als realisatiemiddel

De Keuzewaaier geeft sponsoren een vrije keuze in te realiseren onderdelen

 


Het Belevenispark bestaat uit een herkenbare route door het landgoed. De route wordt gevuld door 
BelevenisTuinen, BeleveNissen, BinnenBelevenissen. Het vormt één totale zintuiglijke beleving voor gehandicapten, dementerenden, ernstig zieke kinderen én hun begeleiders, verzorgers en familieleden.

opdrachtgever: Stichting de Nieuwe Belevenis. werkgever: Taken Landschapsarchitectuur & Ecologie & Tinker imagineers (2012). Vanaf zomer 2013 Taken BV in samenwerking met Buiten5 & Tinker Imagineers. locatie: Landgoed ‘S kooningsjaght te Arnhem. oppervlakte: 1,5 ha  looptijd: 2012 – 2017 uitvoering: in ontwikkeling  programma: 1.800m² nieuwbouw, entreeplein, Belevenis-tuinen, Wandelroute, Parkeren, Objecten, signing,

 

 

 

UA-44802968-1